Στόχοι & Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Έχοντας υπόψη τη σύγχρονη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία τα μουσεία αποτελούν χώρο μάθησης, συνάντησης, έρευνας, ανακαλύψεων αλλά και ψυχαγωγίας όχι μόνο για ειδικευμένους ή τους ανθρώπους του πνεύματος, αλλά και για το ευρύ κοινό, τους νέους και τα παιδιά, το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, πρώτο στο νομό Χανίων, ξεκίνησε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα σχολεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου λειτουργούν από το 1997.

Στόχοι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ν.Μ. Κρήτης έχουν ως στόχο να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με τη ναυτική κληρονομιά της Ελλάδας με τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο, μέσω της ενεργοποίησης της κριτικής σκέψης και της παρατηρητικότητας τους. Στοχεύουν κυρίως να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να ανακαλύψουν τρόπους μελέτης μέσα από τα συγκεκριμένα θέματα του Μουσείου.

Δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σύγχρονα παιδαγωγικά πρότυπα και θεωρίες της μουσειακής εκπαίδευσης και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε ηλικίας στην οποία απευθύνονται.

Τα προγράμματα προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη φαντασία, την ευαισθησία και τον προβληματισμό των παιδιών, δίνοντας έμφαση τόσο στην ατομική συμμετοχή όσο και στην ομαδική συνεργασία.

Έτσι μέσα από τα προγράμματα επιδιώκεται:

  1. Εξοικείωση με το χώρο του μουσείου και τα εκθέματά του.
  2. Επαφή με τη θάλασσα και το οικοσύστημά της καθώς και με τη ναυτική ιστορία και κληρονομιά του τόπου μας.
  3. Δημιουργία κίνητρων για τη συνεργασία μουσείου και σχολείου συνδυάζοντας τη μάθηση στο μουσείο με τη διδασκαλία μέσα στην τάξη.
TOP