Έκθεση Ελληνική Παραδοσιακή Ναυπηγική

Μοντέλα διαφόρων τύπων παραδοσιακών σκαφών τα οποία για πολλούς αιώνες εξυπηρέτησαν με επιτυχία τις ανάγκες των νησιωτικών και παρακτίων πληθυσμών, διαιωνίζοντας έτσι μια πανάρχαια παράδοση.

 

Προσαρμοσμένα για να χρησιμοποιούνται άλλοτε στο εμπόριο, άλλοτε στις μεταφορές, άλλοτε στην αλιεία και σπογγαλιεία και άλλοτε στο κοντρα-μπάντο και πειρατεία αποτελούσαν αντιπροσωπευτικές δημιουργίες του ναυτικού πολιτισμού των Ελλήνων.

Στο Νεώριο λειτουργεί μόνιμη έκθεση παραδοσιακής ναυπηγικής η οποία παρουσιάζει πραγματικά μικρά παραδοσιακά σκάφη, εργαλεία των παλαιών καραβομαραγκών, παλάγκα, ναυτικούς κόμπους κ.λ.π.

TOP