Ομοίωμα Γέφυρας Αντιτορπιλικού

Γέφυρα, το υψηλότερο τμήμα της υπερκατασκευής ενός πλοίου που βρίσκεται μεταξύ του προστέγου και του επιστέγου από την οποία πραγματοποιείται η διακυβέρνηση του πλοίου.

Στην γέφυρα υπάρχουν διάφορα βοηθήματα όπως:
Πηδάλιο, τηλέγραφοι μηχανών , δρομόμετρα, ενδείκτες ραντάρ, ανεμόμετρα, βαρόμετρο , υγρόμετρο, πυξίδες μαγνητικές και γυροσκοπικές, κλινόμετρα, συσκευές τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.α.

Όλα αυτά τα βοηθήματα προσφέρουν στο προσωπικό της γέφυρας μεγάλη ασφάλεια και βοήθεια κατά τον πλού και τα συναντάμε ανάλογα τη χρονολογία κατασκευής και τον προορισμό κάθε πλοίου.

TOP