Βυζαντινή Περίοδος

Μοντέλα ιστορικών πλοίων βυζαντινών χρόνων:
Ξεχωρίζει το μοντέλο του πλοίου «Δρόμωνας», που αποτελούσε την ναυαρχίδα του Βυχανιτνού στόλου. Σημαντικά είναι και τα μοντέλα των πλοίων , «Γιασί Αντά», «Σεμπέκ» και «Κουμπαρέα- Κουμβάριον». Τέτοιου είδους πλοία είχαν οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης και ειδικά οι Άραβες.. Η συλλογή πλαισιώνεται από πορτρέτα ορισμένων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και πίνακες βυζαντινών πλοίων.

Πλοίο μάχης κωπήλατο με εμβολοφόρα πλώρη που κυριάρχησε στη Μεσόγειο επί πολλούς αιώνες. Υπήρχαν διάφοροι τύποι των πλοίων αυτών, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, παλαιότεροι και νεώτεροι. Οι κωπηλάτες και πολεμιστές στους Δρόμωνες και τα άλλα πλοία του Βυζαντίου ήταν πολίτες ελεύθεροι όπως και στις Αθηναϊκές τριήρεις. Στην πλώρη υπήρχαν οι "σίφωνες" απ' όπου εκσφενδονιζόταν το "υγρό πυρ", το επαναστατικό αυτό όπλο που εφεύραν οι Βυζαντινοί.
Πίνακας ζωγραφικής, που απεικονίζει τη στιγμή της αποχώρησης των Κρητών αγωνιστών από τον Κεράτιο Κόλπο, έπειτα την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Βυζαντινοί Αυτκράτορες: Ιουστινιανός Α' (482-565), Λέων Γ' Ίσαυρος (685-741), Μιχαήλ Γ' (839-867), Βασίλειος Α' Μακεδών (811-886), Νικοηφόρος Β' Φωκάς (912-969), Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος - Δραγάσης (1405-1453)
TOP