Μέλη

Τα Μέλη του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης ανέρχονται σήμερα σε 500 άτομα περίπου, που κοινό στοιχείο έχουν :
- τη διατήρηση και τη διάδοση του Ναυτικού πνεύματος και της Ναυτικής μας παράδοσης στις νέες γενιές ως πηγή εθνικού μεγαλείου και ως πυλώνας στήριξης της εθνικής ανεξαρτησίας και οικονομίας,
- την ευαισθητοποίηση για την ανάγκη προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, μέσα από την γνωριμία με αυτό και τη συνειδητοποίηση της συντελούμενης καταστροφής από την αλόγιστη εκμετάλλευση του ανθρώπου,
- την καλλιέργεια της αγάπης προς το θαλάσσιο στοιχείο ως πηγή ζωής και εθνικού μεγαλείου.

Τα Μέλη ενισχύουν το Μουσείο:

  • Προβάλλοντας το έργο του.
  • Φροντίζοντας για τον εμπλουτισμό των συλλογών του.
  • Συμβάλλοντας στην επίτευξη των σκοπών του με δωρεές, κληροδοτήματα και εθελοντική εργασία.
  • Συμμετέχοντας ενεργά στις δραστηριότητές του.

Τα Μέλη του Μουσείου:

  • δέχονται προσκλήσεις για εκδηλώσεις του Μουσείου
  • μετέχουν στα προγράμματα του Μουσείου
  • 10% έκπτωση στα είδη προς πώληση
  • πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου
  • δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την εγγραφή νέου μέλους απαιτείται αίτηση που πρέπει να συνυπογράφεται από δύο τακτικά Μέλη και να περιλαμβάνει δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται το καταστατικό και τους σκοπούς του Σωματείου. Η αίτηση εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ
Εφάπαξ Εγγραφή 5,00 €. Ετήσια Συνδρομή Μελών 15,00 €. Τρόπος πληρωμής: Μόνο από τα γραφεία του Μουσείου μας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
word-iconΚατεβάστε την αίτηση εγγραφής και συμπληρώστε

TOP