Επικοινωνία

Ακτή Κουντουριώτη 73136 Χανιά
Τηλ.: 28210 91875
Fax.: 28210 74484
e-mail: mar-mus@otenet.gr

Το προσωπικό του μουσείου με χαρά θα σας υποδεχθεί και θα προσπαθήσει να καλύψει
τυχόν απαιτήσεις κατά την επίσκεψή σας.

TOP