Βυζαντινή Περίοδος

Μοντέλα ιστορικών πλοίων βυζαντινών χρόνων:
Ξεχωρίζει το μοντέλο του πλοίου «Δρόμωνας», που αποτελούσε την ναυαρχίδα του Βυχανιτνού στόλου. Σημαντικά είναι και τα μοντέλα των πλοίων , «Γιασί Αντά», «Σεμπέκ» και «Κουμπαρέα- Κουμβάριον». Τέτοιου είδους πλοία είχαν οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης και ειδικά οι Άραβες.. Η συλλογή πλαισιώνεται από πορτρέτα ορισμένων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και πίνακες βυζαντινών πλοίων.

Πλοίο μάχης κωπήλατο με εμβολοφόρα πλώρη που κυριάρχησε στη Μεσόγειο επί πολλούς αιώνες. Υπήρχαν διάφοροι τύποι των πλοίων αυτών, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, παλαιότεροι και νεώτεροι. Οι κωπηλάτες και πολεμιστές στους Δρόμωνες και τα άλλα πλοία του Βυζαντίου ήταν πολίτες ελεύθεροι όπως και στις Αθηναϊκές τριήρεις. Στην πλώρη υπήρχαν οι "σίφωνες" απ' όπου εκσφενδονιζόταν το "υγρό πυρ", το επαναστατικό αυτό όπλο που εφεύραν οι Βυζαντινοί.
Μεσογειακό ιστιοφόρο εμπορικό πλοίο του 14ου μ.Χ. αιώνα. Μικρό εμπορικό πλοίο με ιστιοφορία που είχαν τα "λατίνια", δηλ. τριγωνικό πανί. Μήκος 20μ. πλάτος 4μ. εκτοπίσματος 15-20 τόνους. Η διακυβέρνησή του γινόταν με 2 πλευρικά κουπιά-τιμόνια που βρισκόταν στην πρύμη. Μεγάλης ιστορικής σημασίας για τους Κρητικούς, αφού 1 τέτοιο καράβι συνόδευε τους 4 Δρόμωνες, με τους οποίους μεταφέρθηκαν 1500 Κρητικοί  για να βοηθήσουν την αποκλεισμένη από τους Οθωμανούς Κωνσταντινούπολη. Για τη μεγάλη τους ανδρεία ο Σουλτάνος τους άφησε ελεύθερους να φύγουν με πολλές τιμές.
TOP