Πρόσωπα

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από τον Πρόεδρο και από οκταμελές (8) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται απευθείας από την Γ.Σ.

Στο Δ.Σ. δύναται να συμμετέχουν μετά ψήφου:

α. Ο Αντιπεριφερειάρχης  Χανιών ή εκπρόσωπός του

β. Ο Δήμαρχος Χανίων ή εκπρόσωπός του

γ. Ο Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης ή εκπρόσωπός του.

Μετά τις Αρχαιρεσίες του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης τον Μάρτιο του 2020 σύμφωνα με το καταστατικό, εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Διοικητικό συμβούλιο

1.- Πρόεδρος: Πετράκης Εμμανούηλ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α.
2.- Αντιπρόεδρος: Δρακάκης Χαράλαμπος, Αντιπλοίαρχος  (Ε) Π.Ν. ε.α.
3.- Γενικός Γραμματέας: Σιτζίμης Ιωάννης, Δρ. Οικονομολόγος - Πολιτισμιολόγος.
4.- Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας: Δούκα Ελευθερία, Ιδιωτική Υπάλληλος.
5.- Ταμίας: Μπινάκης Νικόλαος, Συνταξιούχος.

Μέλη:

α.- Μαρκάκης Ιωσήφ, Συνταξιούχος Δημοσίου, Ειδικός Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη Χανίων
β.- Καραμπουρνιώτης Παναγιώτης, Συνταξιούχος Ε.Ν.
γ.- Σαμαρτζής Γεώργιος, Διευθυντής Τράπεζας Ελλάδος
δ.- Τσικαλάκης Νικόλαος, Στρατιωτικός Π.Ν.

Αναπληρωματικά Μέλη:

α.- Τσακαλιάς Δαμιανός, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.
β.- Κελάκης Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
γ.- Αγγελάκης Εμμανουήλ, Επιχειρηματίας.
δ.- Γκινής Ιωσήφ, Επιχειρηματίας.

Ελεγκτική Επιτροπή:

α.- Γιακουμάκης Χρήστος, Διευθυντής ΚΕΠ.
β.- Χαριτάκη-Μακράκη Χρύσα, Γεωπόνος.
γ.- Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Τραπεζικός Υπάλληλος.

TOP