Πρόσωπα

Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοίκηται από τον Πρόεδρο και από οκταμελές (8) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται απευθείας από τη Γ.Σ.

Στο Δ.Σ. δύναται να συμμετέχουν μετά ψήφου:

α. Ο Αντιπεριφερειάρχης  Χανιών ή εκπρόσωπος του

β. Ο Δήμαρχος Χανίων ή εκπρόσωπος του

γ. Διοικητής του Ναυστάθμου Κρήτης ή εκπρόσωπος του.

Mετά τις Αρχαιρεσίες του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης τον Φεβρουαρίο 2017 στο Νεώριο MΟΡΟ σύμφωνα με το καταστατικό, εξελέγη το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Διοικητικό συμβούλιο

1.- Πρόεδρος: Πετράκης Εμμανούηλ, Αρχιπλοίαρχος (Μ) Π.Ν. ε.α.
2.- Αντιπρόεδρος: Δρακάκης Χαράλαμπος, Αντιπλοίαρχος  (Ε) Π.Ν. ε.α.
3.- Γενικός Γραμματέας: Τσιτωνάκη Άννα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Κ.
4.- Αναπληρωτής Γεν.Γραμματέας: Σιτζίμης Ιωάννης, Δρ. Οικονομολόγος - Πολιτισμιολόγος.
5.- Ταμίας: Μπινάκης Νικόλαος, Συνταξιούχος.
6.- Μέλη:

α.- Καραμπουρνιώτης Παναγιώτης, Συνταξιούχος Εμπορικού Ναυτικού.
β.- Κελάκης Γεώργιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος.
γ.- Τσακαλιάς Δαμιανός, Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Π.Ν. ε.α.
δ.- Τσικαλάκης Νικόλαος, Μόνιμο Στέλεχος Π.Ν.

TOP